alt
alt
alt

Letní tábor

AHOJ TÁBORNÍKU!
Tak jako každý rok organizuje i letos ILMA letní taneční tábor pro zájemce o tanec, kurzisty i členy soutěžních souborů

Termín děti + junioři : 18.8.2018 – 25. 8.2018 (sobota - sobota)
Termín MINI : 19.8.2018 – 25.8.2018 (neděle - sobota)

Určeno pro děti od 4 - do 18 let, starší zájemci po dohodě
cena: 3 900,-Kč

Místo: Všelibice u Českého Dubu

Nástup na soustředění DĚTI + JUNIOŘI : 18.8.2018 od 13.00 – 15.00 hod
v 16.00 hod zahájení výuky
MINI : 19.8.2018 od 9.00 – 10.30 hod
v 11.00 hod zahájení výuky
Doprava na soustředění – individuální.
Během tábora se o účastníky bude starat skupina trenérů a asistentů taneční školy ILMA. Každý z nich zajišťuje
určitou oblast tanečních technik, kondičních tréninků, nebo zábavy. Jedná se o aktivní tanečníky a profesionální
lektory, kteří mají zkušenost s touto činností především z celoroční praxe vedení kurzů a tréninků. Díky jejich věku a
lásce k tanci s nimi bude veselo a dobře. Hlavní vedoucí bude i letos Mgr. Ilona Šulcová - ILONKA. Odpočívat a spát
budeme ve stanech nebo ve třídě ( dle zájmu) se svými kamarády tanečníky.
V ceně je zahrnuto:
• užívání prostor sportovní haly
• strava 3 -5x denně, pití po celý den (šťáva, čaj)
• základní zdravotní péče, pedagogický dozor 24 hodin denně
• malý výlet,
• výuka tanců a zvyšování tanečních dovedností, včetně VIP lektorného (pozvaných externích lektorů -
cestovné a honoráře)


Další informace podají:
• Sekretariát TaPŠ ILMA Trávnice 902
• E- mail : tapsilma@gmail.com
• Mgr. Ilona Šulcová, mobil: 603 576 435
• Přihlášky a platby v hotovosti nebo
na účet číslo : 3291347349/0800
• Sekretariát TaPŠ ILMA, Trávnice 902

Ke stažení:

Přihláška - část 1, část 2

Informace - část 1, část 2

 

 


NGIwY