alt
alt
alt

O nás

Jsme mladou taneční školou zaobírající se širokou škálou tanečních žánrů a dlouhou historií pro region Turnovsko. Majitelkou taneční školy je Mgr. Ilona Šulcová, která od svých 15 let aktivně funguje v regionu Turnovska, nejprve jako řadová tanečnice v kroužcích SKP Turnov a od svých 18 let, jako vedoucí tanečních klubů. První názvy taneční školy byly DenBalet, Kmit v Turnově a PFík při VŠ Ústí nad Labem. V roce 1990 byla založena již registrovaná soukromá taneční škola TaPŠ ILMA Mgr. Ilony Šulcové.

Škola se věnuje disciplínám Street Dance – Hip Hop, Disco Dance, Break Dance, Electric Boogie, Disco Show, ale i tanečním žánrům R&B, břišní tance a podobně. Dále disciplínám Performing Arts - Show Dance, Belly Dance a v neposlední řadě i speciálním párovým tancům – Couple Dance, jako jsou disciplíny Swing Dance, Mixing Blues, Salsa, Merengue, Mambo a plesovým choreografiím. Všechny taneční žánry vyučují zkušení lektoři, kteří ve svém oboru dosáhli uznání nejen jako odborníci – mezinárodní porotci, ale též jako aktivní tanečníci, reprezentanti na mezinárodních soutěžích. Úspěchy taneční školy řadí TaPŠ ILMA již pět let mezi první pětici nejlepších tanečních škol celé České Republiky v rámci hodnocení umístění a četnosti registrovaných tanečníků Českomoravské taneční organizace (z celkového počtu 180 škol). Taneční škola se může pochlubit nejen tituly mistrů České Republiky, ale i mistrů světa.

Do činnosti TaPŠ ILMA patří nejen soutěžní činnost, ale též i komerční výuka dětí a mládeže na Turnovsku a Liberecku. Nejpočetnější kurzy jsou pak v průběhu Velkých jarních tanečních, které jsou věnovány žákům 9. tříd a středních škol a jsou věnovány párovým tancům (standardní a latinsko-americké tance). Během těchto kurzů je využito i vysoké odborné znalosti tanečních mistrů Mgr. Ilony Šulcové a Mariana Šulce v oboru specielních párových tanců (mambo, salsa, swing,…) a diskotékových tanců (Disko, Hip Hop, Discofox,…), neboť oba dva taneční mistři jsou zároveň mezinárodními porotci v tomto oboru. Pro vyšší věkovou kategorii taneční škola každoročně připravuje mnoho aktivit, mezi než patří mimo jiné i takzvané Taneční pro dospělé.

Výsledky své činnosti prezentují členové TaPŠ ILMA při různých společenských a sportovních akcí, v rámci kulturních pořadů a vystoupení a je možné bez nadsázky říct, že na většině vysokých společenských událostí v regionu Turnovska a Liberecka tito reprezentanti nechybí.

Taneční škola má v dnešní době cca 1000 frekventantů ročně a jistě nemalou měrou přispívá i plnohodnotnému a smysluplnému využití volného času dětí a mládeže ve svém regionu působení.

 

 


ZmZkYjhj