alt
alt
alt

Platby příspěvku na činnost

Příspěvky   ILMA – Fit livestyle – hobby dance

2020 /2021 

 BABY DANCE Turnov -  PŘEDŠKOLÁCI :   děti do 6 let  

 • 490  Kč pouze prvních 7 lekcí, poté dopočet do konce pololetí, popřípadě do konce školního roku  s kalkulací 70,-Kč / hod. Platba musí být uhrazena před započetím lekce V případě pozdního nástupu  do kurzu je možná sleva za měsíc   
 • Platby po jedné lekci se účtují   100  Kč / hod.

Hobby dance děti Turnov – (1. stupeň: děti do 11let )  

Hobby junioři  Turnov – (PŘÍPRAVKA 2. stupeň: děti a mládež )

 • POLOLETNÍ PLATBA: 1.200,-Kč (1xtýdně)
 • CELOROČNÍ PLATBA: 2.300,-Kč (1xtýdně)
 • Platby po jedné lekci se účtují 100,- Kč/ hod.

Lady Dance Turnov –  permanentka 6 lekcí - 480 Kč,  jednotlivá platba 100 Kč

Při platbě na účet použijte pouze tento účet : 526 876 33 19 / 0800

Do zprávy pro příjemce vypište pouze „ jméno a příjmení člena souboru“ , zařazení :

BABY DANCE TU nebo Hobby dance děti TU nebo Hobby Dance junioři TU nebo Lady Dance TU

 

Příspěvek na činnost souboru ILMA z.s.

 2020 / 2021

CELOROČNÍ příspěvek (uhrazena do 20. 9. 2020)
rozumí se celoroční činnost se započítáním pronájmů mimořádných soustředění a mezd lektorů ILMA

 • 1 osoba 1 soubor:      5100,- Kč (510 / měsíc)
 • 1 osoba 1,5 souboru: 7 700,- Kč  (510 + 260 / měsíc)
 • 1 osoba 2 soubory:     9 800,- Kč (490 / měsíc)
 • Sourozenci :                 4 900,-Kč / 1 osoba (490 / měsíc, bez ohledu počtu souborů)

 

POLOLETNÍ příspěvek ( uhrazena do 20. 9. 2020 a 15. 2. 2020 )

 • 1 osoba 1 soubor:       2 650,- Kč (530 / měsíc)
 • 1 osoba 1,5 souboru: 4 000,- Kč (530 + 270 / měsíc)
 • 1 osoba 2 soubory:     5 100,- Kč (510 / měsíc)
 • Sourozenci :                 2 550,- / 1 osoba ( 510 / měsíc, bez ohledu počtu souborů)

Výše uvedené ceny jsou platné pouze k datumu úhrady uvedeného v závorce. Pokud nedojde k úhradě k tomuto datu, platba přechází automaticky na měsíční splátkovou platbu bez možnosti zvýhodnění ceny. !!!!!!!

MĚSÍČNÍ  příspěvek   (uhrazena do konce 1.týdne v měsíci!!!!) četnost  10x  za rok )

 • 1 osoba 1 soubor:       550 Kč  / měsíc
 • 1 osoba 1,5 souboru:  830,- Kč  (550 + 280 / měsíc)
 • 1 osoba 2 soubory:     1060,- Kč  (530/ měsíc / 1soubor)
 • Sourozenci :                  530,-Kč / 1 osoba (520/měsíc bez ohledu počtu souborů)

 

V případě zpoždění měsíčních plateb bude následovat : 1. Upozornění 2. První upomínka 100,- Kč poplatek za zpoždění platby daného kurzu. 3. Druhá upomínka 150 Kč,- poplatek za zpoždění platby daného kurzu. 4. Vyloučení tanečníka ze souborové a kurzové činnosti ☹

ROZSAH  SOUBOROVÉ ČINNOSTI :  

2 hod a více týdně ( pro mimořádná soustředění mohou být stanoveny příspěvky na platbu VIP lektorů) :

SOUTĚŽNÍ POPLATEK  :   1 000,-Kč/školní rok   (uhrazeno do 20. 9. 2019)

 • ZAHRNUJE : zápůjčné formačních kostýmů pro soutěžní formační činnost, rekvizity - jejich výroba a doprava na soutěže , pedagogický dozor při soutěžích apod.  Je zakázáno  zapůjčení kostýmů pro soukromé účely, není li domluveno s trenéry jinak.
  Platba je kalkulována od 1. 9. 2019 -  31.8.2020

 

PŮJČOVÁNÍ KOSTÝMŮ

V případě půjčení kostýmů k individuálnímu užití pro soutěže (nežli si pořídíte vlastní kostým) účtujeme půjčovné 150,-Kč  +vratnou kauci 500,-Kč.

                          Vše, co se kostýmů týče, řešte, prosím s Deniskou Šulcovou Tel: 777 916 178

 

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE A SPECIÁLNÍ LEKCE :

Budou kalkulovány s ohledem na externisty  a pronájmy tělocvičen a lektory, tím se rozumí :  Individuální soukromé hodiny ostatní   250,- / 400,- hodina -  dle určené ceny trenérem  + pronájem tělocvičny.

 

LADY DANCE SOUTĚŽNÍ

hodiny 1x týdně ( 70,- Kč/ hod )  permanentka  dvouměsíční – bez náhrady při absenci, nebo jednotlivé platby při lekci ( 100,-Kč/ hod – tedy  za lekci )

 

Při platbě na účet použijte pouze tento účet : 329 134 73 49 / 0800                                                                          

Do zprávy pro příjemce vypište pouze „ jméno a příjmení člena souboru“ , zařazení : MINI nebo DVK nebo JVK nebo HVK. V případě sourozenců různých kategorií prosíme za každého zvlášť.

Př platbě soutěžního příspěvku napište – jméno příjmení dále kategorii viz výše a „soutěžní příspěvek“

 

 

 

 


OTIzZjJ